Fonda Sahla

Waarom ik verder wil

 

 

 

 

Mijn werk in de Kamer is nog niet af. Ik wil heel graag verder in mijn politieke reis omdat ik diep betrokken ben bij het welzijn en de toekomst van onze samenleving en zorgstelsel. Mijn motivatie komt voort uit een sterke overtuiging dat er verbeteringen kunnen worden aangebracht in de gezondheidszorg. Ik zie uitdagingen en kansen om de levens van mensen te verbeteren, en dit drijft me om mijn politieke inspanningen voort te zetten.

Ik erken dat er nog veel werk aan de winkel is, vooral op gebieden zoals ouderenzorg, jeugdzorg, kinderopvang en inclusievezorg. Het is mijn doel om deze domeinen te verbeteren, zodat de kwaliteit van leven van individuen en gezinnen wordt verhoogd.

 

Daarnaast haal ik inspiratie uit voormalig minister Els Borst en haar visie op de gezondheidszorg. Els Borst hechtte veel waarde aan preventieve gezondheidszorg, zoals het bevorderen van een gezonde levensstijl en het voorkomen van ziekten. Ze ondersteunde initiatieven om roken te ontmoedigen en de volksgezondheid te verbeteren. Als politicus was Els Borst ook betrokken bij onderwijskwesties en de emancipatie van vrouwen. Ze geloofde sterk in het belang van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht hun geslacht, achtergrond of sociaaleconomische status.

Deze drijfveer stimuleert mij om mijn inzet voort te zetten en te blijven werken aan een samenleving waarin de gezondheidszorg en sociale zorg rechtvaardig en inclusief zijn voor iedereen. Kortom, mijn diepgewortelde verlangen om onze samenleving te verbeteren en mijn vastberadenheid om belangrijke kwesties aan te pakken, motiveren mij om verder te gaan in de politiek.

Mijn inzet voor gelijke kansen en rechtvaardigheid is de drijvende kracht achter mijn voortdurende kandidaatstelling. Ondanks de uitdagingen in de politiek, zoals haat en bedreigingen op sociale media, blijf ik gemotiveerd door de steun die ik ontvang. Ik geloof sterk in het verkleinen van de kloof tussen de politiek en de lokale wijken en blijf streven naar een inclusievere samenleving.