Fonda Sahla

PGB- Persoonsgebonden Budget

Een Persoonsgebonden Budget (pgb) is een financiële regeling waarmee individuen 
meer controle hebben over hun zorg en ondersteuning. Met een pgb kunnen mensen 
met specifieke zorgbehoeften zelf bepalen welke zorgverleners ze inhuren, welke 
diensten ze afnemen en hoe ze hun zorg organiseren.

 Dit biedt ultieme keuzevrijheid 
en de mogelijkheid om zorg op maat te ontvangen die perfect aansluit bij hun 
individuele behoeften.
Een pgb kan worden gebruikt voor diverse zorgbehoeften, zoals medische zorg, 
persoonlijke verzorging, begeleiding, therapieën en meer.

Het budget wordt 
toegewezen aan de persoon die zorg nodig heeft of hun wettelijke 
vertegenwoordiger, en kan worden gebruikt om zorgverleners te betalen, diensten in 
te kopen en hulpmiddelen aan te schaffen.

Met een pgb komt ook verantwoordelijkheid en administratie, omdat degenen die 
het pgb ontvangen hun eigen administratie moeten bijhouden, contracten moeten 
afsluiten met zorgverleners en verantwoording moeten afleggen over de besteding 
van het budget.


Het pgb is bedoeld om flexibiliteit en maatwerk te bieden, zodat zorg en 
ondersteuning kunnen worden aangepast aan veranderende behoeften. Hierdoor 
kunnen mensen zorgverleners kiezen, inclusief professionele zorgverleners, 
zorginstellingen, mantelzorgers, familieleden of vrienden. Het stelt persoonlijke 
relaties en vertrouwen met de zorgverleners centraal.


Pgb’s worden vaak gebruikt door mensen met een handicap, ouderen, mensen met 
langdurige gezondheidsproblemen en hun mantelzorgers.

Ze bieden de vrijheid om 
de zorg en ondersteuning te ontvangen die specifiek is afgestemd op hun situatie.


Hoewel een pgb veel voordelen biedt, zoals keuzevrijheid en zorg op maat, kan het 
ook administratieve verantwoordelijkheden met zich meebrengen en vereist het een 
zorgvuldige planning en beheer.

Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over 
het proces en de verantwoordelijkheden voordat je besluit om een pgb te 
gebruiken.

Het pgb is bedoeld om flexibiliteit en maatwerk te bieden, zodat zorg en 
ondersteuning kunnen worden aangepast aan veranderende behoeften.

Fonda Sahla

Probleem:

Het persoonsgebonden budget (pgb) heeft de afgelopen jaren te maken gehad met Verschillende uitdagingen binnen de ouderenzorg in Nederland. Deze uitdagingen Hebben betrekking op de verhouding tussen het pgb en zorg in natura, evenals de Toenemende administratieve lasten die het pgb-systeem met zich meebrengt.

Oplossing

Ik wil dat het vertrouwen in de pgb-houder weer voorop staat, zonder daarbij Naïef te zijn.

• De keuze voor zorg in natura of een pgb mag nooit worden opgedrongen door een verzekeraar, gemeente of zorgaanbieder. De inzet van een onafhankelijke cliëntondersteuner moet hierbij helpen. Nieuwe pgb-houders kunnen via een introductie kennismaken met het pgb-houderschap.

• We maken de overgang naar een systeem gebaseerd op de gedachte dat het zorgplan gelijk is aan de planning en de realisatie. Op basis van de facturen kan gemakkelijk gedeclareerd worden. Dit scheelt de pgb-houder veel administratieve handelingen.

 • Tegenover deze versoepeling staan maatregelen om hard op te treden in het geval van fraude. Fraude via pgb’s door dubieuze bemiddelingskantoren en zorgaanbieders moet sterk verminderen. De opsporing van fraude moet zich richten op de bemiddelingsbureaus en zorgaanbieders in plaats van op de budgethouders zelf.

• Voor ouders van kinderen met een intensieve zorgvraag sluit zorg in natura niet altijd aan bij de flexibele zorg die nodig is.
Dan is het zelf regelen via een pgb een goede oplossing. Of een initiatief waarbij de ouders zelf zorg op maat regelen in een passende woonvoorziening. Ik wil ruimte en ondersteuning bieden om dit soort initiatieven op te zetten. Lokaal, regionaal en landelijk.