Fonda Sahla

Dit heb ik zover gedaan

 

 

 

 

School en opleiding

Het toeval bracht mij naar een vrije basisschool waar ik mijn talenten heb mogen ontwikkelen. Na de basisschool heb ik de Mavo afgerond en heb ik gekozen voor een zorgopleiding. Mijn ruime ervaring in het sociaal maatschappelijk werkveld heb ik opgedaan in mijn werk als zorgprofessional.

Vrijwilligerswerk

Mijn betrokkenheid bij de gemeenschap begon als kind bij het vertalen en brieven lezen voor familieleden. Als oprichter van de Buurtmoeders Transvaal heb ik ruime ervaring opgedaan in het sociaal maatschappelijk werkveld. Ik heb in verschillende gremia gezeten, de medezeggenschapsraad van de basisschool van mijn kinderen en de gemeenschappelijke medezeggenschapraad van 52 onderwijsinstellingen hebben mij veel inzichten gebracht over de kansen in het onderwijs van de Haagse kinderen.

 

Als buurtmoeder Transvaal heb ik deelgenomen aan de regiegroep gezond Transvaal om een breder perspectief te delen. Ook heb ik als brede buurtschool coördinator de zaterdagschool Transvaal Universiteit opgericht. Niet alle ouders gaan met hun kinderen in het weekend naar een museum of bibliotheek. Daarom zette ik me in voor onderwijs, talentontwikkeling en gemeenschap.

Werken in de zorg

Na de middelbare school heb ik een zorg opleiding gedaan. Mijn eerste kennismaking met de arbeidsmarkt was op het gebied van zorg. Mijn hart was meteen verkocht! Zo is mijn liefde voor de zorg ontstaan. De ervaringen die ik heb opgedaan in het zorgveld hebben mij gevormd. Mijn toewijding aan de zorg werd versterkt door mijn rol als mantelzorger voor mijn ernstig zieke vader.

Deze ervaring heeft me diep geraakt en inspireert me om te blijven werken aan een rechtvaardige en inclusieve samenleving. Als volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer zet ik me dag in dag uit in voor gelijke kansen, met bijzondere aandacht voor de kinderopvang en de zorg.

Lidmaatschap van de Tweede kamer

Op 27 oktober 2021 kreeg ik de eer om Kamerlid te worden voor D66. Mijn rol omvat het woordvoeren over Kinderopvang /VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) en de Wet langdurige zorg en mantelzorg. Mijn leidraad in mijn kamerwerk is en zal altijd blijven gelijke kansen bieden aan iedereen in Nederland.