Fonda Sahla

Inclusieve zorg

Het huidige problematiek en wat er moet gebeuren. 
Inclusieve zorg betekent dat zorginstellingen en zorgverleners zorg verlenen die voor iedereen toegankelijk en passend is, ongeacht leeftijd, geslacht, culturele achtergrond of gezondheidstoestand. Het doel is om gelijke kansen te bieden aan alle patiënten en cliënten en de zorg te personaliseren.

Verbeterpunten:

Verbeterpunten in inclusieve zorg zijn:

 

  1. Cultuursensitiviteit: er is onvoldoende begrip voor de culturele achtergrond, normen en waarden van individuen of groepen binnen de samenleving.

  1. Toegankelijkheid: Problemen met toegankelijkheid kunnen verschillende aspecten van de samenleving beïnvloeden en leiden tot ongelijkheid. Enkele veelvoorkomende problemen met betrekking tot toegankelijkheid zijn:

 

  • Fysieke beperkingen: Gebouwen, openbare ruimtes en vervoerssystemen kunnen ontoegankelijk zijn voor mensen met fysieke beperkingen

 

  1. Samenwerking en Communicatie:

           Dit kan zich voordoen in verschillende contexten en leiden tot inefficiëntie, misverstanden en conflicten.

 

  1. Mantelzorgondersteuning:

      Problemen met mantelzorgondersteuning kunnen het leven van mantelzorgers bemoeilijken en de zorg voor hun naasten met specifieke behoeften negatief beïnvloeden.

Oplossing

• Ik stel voor om inclusieve zorg op te nemen in het het zorgbeleid. Dit houdt in dat cultuursensitieve zorg standaard wordt en niet als een extra optie wordt behandeld.

• Ik verzoek de regering om criteria voor inkopers van zorg (zoals zorgverzekeraars, gemeenten en zorgkantoren) op te nemen die cultuursensitieve zorg waarborgen.

• Toegankelijkheid:

-Ik vind dat het verbeteren van cultuursensitieve zorg ook kan bijdragen aan
toegankelijkheid voor diverse groepen.

-Het instellen van een domein-overstijgende regeling voor de inzet van tolken in de zorg kan helpen bij het overbruggen van taalbarrières en toegang
verbeteren voor mensen met beperkte taalvaardigheid.

• Samenwerking en Communicatie:

Mijn oproep is om groepsgesprekken beter te faciliteren, zoals het project Eritrese zwangeren, is een stap in de richting van verbeterde communicatie en samenwerking in de zorg. Dit kan de effectiviteit van zorgteams vergroten en misverstanden verminderen.

• mantelzorgondersteuning:

Ik stel voor om een progressieve compensatie te onderzoeken voor intensieve mantelzorgers. Dit zou mantelzorgers aanmoedigen om te blijven zorgen voor hun naasten zonder hun eigen welzijn in gevaar te brengen. Inclusieve respijtzorg kan de last van mantelzorgers verlichten en hen tijd geven voor hun eigen behoeften, zoals werk, studie of ontspanning. Dit kan bijdragen aan een betere balans in het leven van mantelzorgers
Ik streef naar het creëren van een zorgomgeving waar iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die ze nodig hebben, ongeacht wie ze zijn. Voor mij is het verbeteren van inclusieve zorg een voortdurend streven om de kwaliteit van de zorg te verhogen en gelijke toegang tot zorg te waarborgen.