Fonda Sahla

Algemene Voorwaarden voor Fonda-Sahla.nl

1. Definities

2. Toepasselijkheid Door onze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

3. Gebruik van de website U gaat ermee akkoord de website alleen te gebruiken voor legitieme doeleinden en op een manier die de rechten van anderen niet schendt of de toegang tot of het gebruik van de website belemmert.

4. Intellectueel eigendom Alle inhoud op de website, inclusief teksten, afbeeldingen, logo’s en andere materialen, is eigendom van Fonda Sahla of wordt met toestemming gebruikt. Het is niet toegestaan om enig deel van de website te kopiëren, reproduceren of anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

5. Aansprakelijkheid Hoewel we ons best doen om accurate en up-to-date informatie te verstrekken, garanderen we niet dat de website altijd beschikbaar zal zijn of vrij van fouten. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van onze website.

6. Wijzigingen We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren op wijzigingen.

7. Toepasselijk recht Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

8. Contact Als u vragen of opmerkingen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via de contact formulier.